Keltoi 1994-2017

keltKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Keltové - struktura encyklopedie

Osnova encyklopedie

1 Keltové

Lexikon Keltové
1.1 Do jaké doby se vydáváme - doba železná
 1.1.1 Období halštatské
 1.1.2 Období laténské
 1.1.3 Keltská Evropa
 1.1.4 Keltské výboje
 1.1.5 Zánik keltské civilizace
1.2 Kdo jsme
1.3 Jak vypadáme
 1.3.1 Vzhled
 1.3.2 Oblečení
 1.3.3 Šaty, oblečení u mužů
 1.3.4 Šaty, oblečení u žen
 1.3.5 Obuv
 1.3.6 Pokrývka hlavy
 1.3.7 Šperky
  1.3.7.1 Spona
  1.3.7.2 Nákrčník (torques)
  1.3.7.3 Náramek
  1.3.7.3.1 Kostěný, lignitový, skleněný, bronzový
  1.3.7.4 Nápažník
  1.3.7.5 Nánožník
  1.3.7.6 Opasek
  1.3.7.6.1 Bronz
  1.3.7.6.2 Železo, kůže
  1.3.7.7 Prsten
  1.3.7.8 Perla
  1.3.7.9 Jehla do vlasů
  1.3.7.10 Korálky
  1.3.7.10.1 Skleněné
  1.3.7.10.2 Keramické
  1.3.7.10.3 Zvířecí zuby
  1.3.7.10.4 Jantar
  1.3.7.11 Kruh
 1.3.8 Toaletní souprava, měšec
 1.3.9 Shrnutí - Co nosíme na sobě
1.4 Naši ochránci a jejich zbraně
 1.4.1 Meč a pochva
 1.4.2 Kopí, oštěp
 1.4.3 Štít
 1.4.4 Luk a šípy
 1.4.5 Přilba
 1.4.6 Kroužkový pancíř
 1.4.7 Prak
 1.4.8 Sečný nůž

2 Sídla Keltů

2.1 Sídliště nehrazená
2.2 Sídliště hrazená
2.3 Hradiště, Oppida
2.4 Opevnění
2.4.1 Obranné hradby
2.4.2 Palisáda
2.4.3 Proutěný plot
2.4.4 Příkop
2.4.5 Strážní věž
2.4.6 Klešťovitá brána
2.5 Domy a další objekty
2.5.1 Polozemnice
2.5.2 Srub
2.5.2.1 Roubený srub
2.5.2.2 Hrázděný srub
2.5.3 Nadzemní domy
2.5.4 Zásobní jámy
2.5.5 Hliník - jáma na těžbu jílu
2.5.6 Studna
2.5.7 Pec
2.5.8 Ohniště
2.5.9 Přístřešek pro zvířata

3 Co děláme celý den - řemesla a činnosti

3.1 Rozdělávání ohně
3.1.1 Ohňová souprava
3.1.2 Ocílka
3.2 Jídelníček
3.2.1 Mletí obilí
3.2.1.1 Rotační mlýn - žernov
3.2.1.2 Zrnotěrka
3.2.2 Návod na upečení obilné placky
3.2.3 Pečení chleba
3.2.4 Pití
3.2.4.1 Picí rohy
3.2.5 Vaření kaší
3.2.6 Zpracování masa
3.2.6.1 Pečení ryb
3.2.6.2 Pečení prasete
3.2.6.3 Pečení drůbeže
3.2.6.4 Uzení ryb
3.2.6.5 Uzení masa
3.2.6.6 Sušení masa
3.2.6.7 Nasolování
3.2.7 Nádobí, pomůcky
3.2.7.1 Lžíce
3.2.7.2 Misky
3.2.7.3 Ohniště
3.2.7.4 Kotlík
3.2.8 Sůl
3.2.9 Příprava salátů
3.3 Výroba látky
3.3.1 Len
3.3.2 Vlna
3.3.3 Konopí
3.3.4 Spřádání příze
3.3.5 Barvení příze
3.3.6 Tkaní
3.3.6.1 Tkaní na svislém tkalcovském stavu
3.3.6.2 Plátno
3.3.6.3 Kepr třívazný
3.3.6.4 Kepr čtyřvazný (cirkas)
3.3.6.5 Tkaní opasků, stuh a lemů
3.4 Obdělávání polí
3.4.1 Orba půdy
3.4.1.1 Železná radlice
3.4.2 Žháření půdy
3.4.3 Pěstování lnu
3.4.4 Výsadba a pěstování plodin
3.4.5 Sklízení plodin
3.4.6 Skladování plodin
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10 Sušení sena
3.5 Od jílu k nádobě
3.5.1 Postup výroby keramiky
3.5.2 Výroba keramiky pomocí válečků
3.5.3 Hrnčířský kruh
3.5.4 Zdobení keramiky
3.5.5 Pece na výpal
3.5.5.1 Lineární pec
3.5.5.2 Dvoukomorová pec
3.5.5.3 Milíř
3.5.6 Výrobky: lampička, ...
3.6 Bronz
3.6.1 Těžba mědi a cínu
3.6.2 Výroba bronzu
3.6.3 Odlévání bronzu do forem - kovolitectví
3.6.3.1 Několikadílná forma
3.6.3.2 Ztracená forma
3.6.3.3 Nářadí a vybavení
3.6.3.4 Výrobky
3.6.4 Kovotepectví
3.6.4.1 Výrobky
3.6.4.2 Nářadí
3.6.4.3 Vybavení:
3.7 Železo
3.7.1 Těžba železné rudy
3.7.2 Pražení železné rudy
3.7.3 Výroba železa - hutnictví
3.7.3.1 Pomůcky, nástroje
3.7.4 Kovářství
3.7.4.1 Dílna - kovárna
3.7.4.2 Výrobky
3.7.4.3 Nářadí
3.7.4.4 Vybavení
3.7.4.5
3.8 Zlato
3.8.1 Tavba zlata
3.8.2 Výrobky
3.9 Stříbro
3.10 Cín
3.11 Ražba mincí
3.11.1 Vybavení
3.11.2 Ukázky vzorů ražeb
3.12 Zpracování dřeva
3.12.1 Nářadí, nástroje
3.12.2 Tesařství
3.12.3 Řezbářství
3.12.4 Soustruh
3.12.5 Vrtání otvorů
3.12.6 Výroba dřevěných nádob
3.12.7 Bednářství
3.13 Kámen
3.13.1 Výroba mlýnů
3.13.2 Vrtání otvorů
3.13.3 Broušení kamenů
3.13.4 Materiál
3.13.4.1 Opuka
3.13.4.2 Pískovec
3.13.4.3 Křemenec
3.13.4.4 Křemenný porfyr
3.13.4.5 Čedič
3.13.5 Výrobky
3.13.6 Export žernovů
3.14 Kůže a kožešiny
3.14.1 Činění kůží
3.14.2 Výroba měchů na dmychání vzduchu do pecí
3.14.3 Výroba měchů na vodu
3.14.4 Výroba kožených předmětů
3.14.5 Výroba bot - obuvník
3.14.6 Sedlář
3.15 Výroba dřevěného uhlí
3.16 Výroba skla
3.16.1 Těžba a sběr surovin
3.16.2 Tavba skla
3.16.3 Nářadí, nástroje
3.16.4 Výrobky
3.16.4.1 Korále
3.16.4.2 Náramky
3.16.4.3 Perly
3.17 Výroba emailu
3.18 Zpracování saproperlitu - švartny, lignitu
3.18.1 Těžba suroviny
3.18.2 Opracování, nástroje
3.18.3 Výrobky
3.19 Výroba provazů
3.20 Jantar
3.20.1 Dovoz jantaru
3.20.2 Opracování, nástroje
3.20.3 Výrobky
3.21 Těžba a zpracování grafitu (tuhy)
3.22 Zpracování kostí, paroží
3.23 Výroba loučí
3.23.1 Smrk
3.23.2 Z hovězího nebo jeleního loje - nedoloženo
3.24 Obchodování
3.24.1 S čím se vlastně nejvíce obchoduje?
3.25 Chov domácích zvířat
3.25.1 Skot - tur domácí
3.25.2 Kůň
3.25.3 Prase
3.25.4 Ovce
3.25.5 Koza
3.25.6 Pes
3.25.7 Drobné zvířectvo - kur domácí
3.26 Lov, rybolov, sběr
3.27 Výroba dehtu - nedoloženo
3.28 Výroba rákosových rohoží - nedoloženo
3.29 Zavádění inovací

4 Dopravní prostředky a komunikace

4.1 Cestování
4.1.1 Pěšky
4.1.2 Koňmo
4.1.3 Vozem
4.1.3.1 Dvoukolový
4.1.3.2 Čtyřkolový
4.1.4 Loď
4.2 Cesty
4.2.1 Zpevněná cesta - dusaná
4.2.2 Štěrková cesta
4.2.3 Haťová cesta

5 Organizace společnosti

5.1 Rodina
5.2 Vládnoucí elita - "šlechta"
5.3 Lid
5.4 Druidové
5.5 Bardové
5.6 Ovati

6 Duchovno Keltů

6.1 Svatyně
6.1.1 Čtyřúhelníkové valy (Viereckschanzen)
6.1.2 Zavěšování amuletů na stromy
6.1.3 Obětní jáma
6.1.4 Kamenná nebo dřevěná stéla
6.2 Amulety
6.2.1 Kolečko s loukotěmi
6.2.2 Kolečko s devíti paprsky
6.2.3 Kosodélníkový amulet
6.2.4 Mušle
6.2.5 Rondel
6.2.6 Zlatý amulet
6.2.7 Různé
6.3 Plastiky
6.3.1 Lidské motivy
6.3.2 Zvířecí motivy
6.4 Masky
6.5 Milodary, obětní misky, kotlíky
6.5.1 Kotlík s pokladem Podmokly
6.6 Jaké uctíváme bohy?
6.7 Tajemné znaky
6.8 Jazyk
6.9 Jména
6.10 Keltský rok
6.10.1 Posvátné stromy
6.10.2 Keltské slavnosti
6.11 Zábava, hry, tanec
6.12 Hudební nástroje
6.12.1 Bubínek
6.12.2 Ščerchátko
6.12.3 Panova flétna
6.12.4 Sistrum ( archeovozembouch )
6.12.5 Lyra
6.13 Péče o zdraví, hygiena
6.14 Nemoci
6.15 Smrt
6.15.1 Plochá žárová pohřebiště
6.15.2 Kostrový hrob
6.15.3 Dřevěná rakev
6.15.4 Mohyla
6.15.5 Birituální hroby

7 Lokality - nálezy Keltů

8. Současnost Keltů

8.1 Akce
8.2 Muzea
8.3 Tipy na výlety
8.4 Skanzeny, archeoparky
8.5 Spolky, lidé 

9. Literatura Keltové

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Keltové

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo