Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

Projekt Tradice kovářství získal podporu Plzeňského kraje

Pro léto 2010 jsme připravili realizaci projektu Tradice kovářství, který je zaměřen na experimentální tavby železa a jeho zpracování kováři. Projekt získal podporu Plzeňského kraje z „Programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2010“
Aktualizace 26.2.2011 Vyhodnocení projektu

Realizace – stručný popis včetně vyhodnocení akce, projektu:

Obsahem projektu Tradice kovářství bylo v Archeoparku Prášily provést rekonstrukce hutnic na pokusné tavby železa a ukázky kovářství. Ve dnech 1.-15. 7. jsme postavili formou experimentu pět hutnic na tavbu železa, výheň a pražírnu železné rudy. Na stavbu se spotřebovalo 1 200 kg keramického jílu. Vlastní tavby se provedly v termínech 20.-24.7. a 16.8.2010. Celkem se uskutečnilo pět pokusů tavby železa, z toho byly tři neúspěšné a dvě částečně úspěšné. Tavby byly provedeny v rámci Týdne železa a kovářství a akce Lughnasad 2010. Na tavbách se podílelo celkem šest osob, které se střídali u měchů. Taveb se také zúčastnili tři kováři, kteří ukazovali návštěvníkům základy kovářské práce. Kováři také vyrobili potřebné nástroje a pomůcky, např. kleště, nože, menší meč, rožeň a další.
Propagace projektu proběhla na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni. Dále na našich internetových stránkách, v turistickém magazínu KAM po Česku a plakátech, které byly vyvěšeny v okruhu 50 km kolem Prášil.
Stavba kovářské dílny byla odložena na květen-červen 2011 z důvodu průtahů povolení stavby. Materiál na stavbu je připraven a uskladněn.
V projektu se bude v roce 2011 pokračovat a doplňovat o další části.


Partneři projektu:


Plzeňský kraj - turistů ráj

Keltoi, občanské sdružení

Mediální partner akce:


Turistický magazín KAM po Česku

Turistický magazín KAM po Česku

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo