Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  1.2 Kde je Boiohaemum?

  ... ou Germánii, napravo Pannonii, v zádech sídelných Noricum," tj. zhruba dnešní Rakousko. Pokud by měl autor na mysli území dnešních Čech, napsal by nepochybně, že měl v zádech Rhaetii, tj. Bavorsko. Ani náz ...

  Pravěká Osada Křivolík

  ... dokážeme již pojmenovat - Keltové, Germáni a Slované. To všechno jsou věci, které by měly být v Křivolíku nejen k vidění, ale i k osahání a praktickému vyzkoušení. Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat ...

  Markomanské války v letech 166-180

  ... – Expedicio Germanica prima (Římanům se podařilo zadržet pronikající Germány a uzavřít novou klientskou smlouvu. Germáni vyklidili pás podél Dunaje a nebránili stavbě limitu) 3. fáze 177 – 180 – Expedicio ...

  0166-180 Markomanské války

  ... – Expedicio Germanica prima (Římanům se podařilo zadržet pronikající Germány a uzavřít novou klientskou smlouvu. Germáni vyklidili pás podél Dunaje a nebránili stavbě limitu) 3. fáze 177 – 180 – Expedicio ...

  Hledáme partnery

  ... Germáni), prožitkový ekopark, Centrum volného času a další. • Výukové programy pro školy - vzdělávací cyklus o životě Keltů realizovaný v Prášilech a v Letovicích • Vydávání publikací pro děti - Jak žili ...

  Mikulovice

  Lokace: Okres: Pardubice, Pardubický kraj,Keltové

  Břeclav

  Lokace: Okres: Břeclav, Jihomoravský kraj, Období: neolit, Keltové, doba římská, Slované Břeclav - nález bojovníka (Germáni, doba římská) Břeclavsko patřilo také Langobardům (Germáni, doba římská) ...

  Příběh o Marobudovi a jeho říši

  ... od 10/5 př. n. l. – 20/30 n. l. Základy chronologie doby římské v Evropě, kde žili Germáni, položil hamburský profesor archeologie Hans Jűrgen Eggers v polovině 20. stol. Kde bylo Marobudovo sídlo se ...

  Ve stopách předků v Jihomoravském kraji

  ... | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská Germáni | Slované | Raný středověk Pamětní razítko č. 008 více>>> 009 Pavilon ANTHROPOS Brno První část expozice o nejstarších ...

  Moravské zemské muzeum

  ... | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská Germáni | Slované | Raný středověk Pamětní razítko č. 008 Pravěk Moravy - expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních ...

  Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

  ... | Doba bronzová | Doba železná | Keltové | Doba římská Germáni | Slované Pamětní razítko č. 014 Archeologie je tradičním tématem žateckého muzea již od počátku 20. století. Současná expozice nabízí ...

  Ve stopách předků ve Středočeském kraji

  ... | Keltové | Germáni | Doba římská | Slované | Středověk více>>> Benátky nad Jizerou - Expozice Hrajeme si na Kelty Výstava Hrajeme si na Kelty je netradiční výstavní expozice v Muzeu Benátky nad Jizerou ...

  Muzeum Kolín

  ... s kožešinami. Lokace: Město Kolín | Středočeský kraj Expozice: Muzeum Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Germáni | Doba ...

  Muzeum Mikulov

  Nová archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu - Římané a Germáni. Lokace: Obec Mikulov | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj | Expozice: Muzeum Datování ...

  5.4 Druidové | Historie druidské tradice 2

  ... a Germáni tlačí ze severu. Keltský pád nastal. Se zničením Keltů zaniká i druidství, ale pouze jako náboženský systém. Na ostrovech je situace jiná. V Anglii je druidská tradice izolovanější, ale i tu ...

  Slovanská nebo raně středověká archeologie?

  ... starožitností. Citováno dle vydání z roku 1863. 2) K tomu D. Tfeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha 1997, s. 17-53. 3) V. Blažek: Keltové - Germáni- Slované. In: Čeština. ...

  Archeologie ve Středních Čechách 9/2005

  ... í. K problému konce germánského osídlení Čech . . . 459 Das Böhmen in dem 6. Jahrhundert. Zu dem Problem des germanischen Siedlungsendes . . . 506 Eduard Droberjar – Daniel Stolz: Nové nálezy germánskýc ...

  Čižmářová Jana

  ... okruhem působení je její bohatá výstavní činnost (Langobardi na Moravě, Drahé kameny v pravěku, Antické umění v moravských sbírkách, Keltové na Moravě, Germáni a Římané), realizovaná jak na území ČR, tak ...

  Bořitov

  ... názory naznačují (velmi opatrně) možnost rovnítka mezi touto keltskou vesnicí a jedním z keltských sídel, uváděných na mapě Velké Germanie Klaudia Ptolemaia, snad Strevintou.  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo