Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 39 výsledků.

  Hrazany  ...

  Lokace: Radíč Okres: Příbram, Středočeský kraj,Keltové

  Hrazany Oppidum ...

  ... o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku. Lokace: Obec Hrazany | Okres Příbram | Středočeský ...

  Oppidum Hrazany  ...

  ... o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku. Lokace: Obec Hrazany | Okres Příbram | Středočeský ...

  Hrazany - Oppidum  ...

  ...  sídliště s rozptýlenou dvorcovou zástavbou. Oppidum Hrazany. Stavba oppida byla, podle nejnovějších archeologických hodnocení, zahájena okolo poloviny druhého století před naším letopočtem. Za místo byl ...

  Oppidum Hrazany  ...

  Popis oppida Hrazany z pohledu archeologů Přírodní prostředí Ostroh nad soutokem Vltavy a Mastníku je tvořen vrchy Doubí (430 m n. m) a Červenka (370 m n. m.) se sedlem mezi nimi (340 až 320 m n. m.) ...

  3.06.3.4 Výrobky z bronzu - Balsamarium

  Balsamarium - Balzamarium je nádobka sloužící k uchovávání vonných látek. Hrazany 1 - Závěsná miniaturní nádobka z bronzu (2.-1. st. př. Kr.)  ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  Laténské lokality s doklady barevné metalurgie: Čechy: Stradonice, Závist, Hrazany, Nevězice, Třísov, České Lhotice, Závist (stupeň LT A), Rubín, Týnec n/Labem-Kolo, Markvartice, Cehnice?, České Budějovice?, ...

  2.4 Opevnění

  ... náspy či palisády aj. Vlastní hradbě mohlo předcházet dřevěné ohrazení palisádou (Závist, horizont 0; Hrazany; Stradonice). Zdroj: PDČ 2008  ...

  2.4.1.1 Obranná hradba - Pfostenschlitzmauer

  ... velkých kamenných desek (Třísov); c) v armatuře hradebního tělesa použity pouze příčně kladené rošty (Závist, 3. a 5. fáze);   d) zadní strana hradebního tělesa opatřena dřevěným zalícováním (Hrazany, ...

  2.4.2.2 Vstupní brána ulicová

  Brána tvořená přesahujícími konci hradby (Hrazany) ; přesah může mít i značnou délku (Nevězice).    ...

  2.4.4 Sypaný val s příkopem

  ... Motyková - Drda - Rybová 1990a, obr. 6-9, 28; Hrazany: Jansová 1986, Profil Nr. 55) Drda - Rybová 1997a,76, obr. 75: 5,14)    ...

  6.13 Péče o zdraví, hygiena, lékařství

  Podle nálezů lze usuzovat, že např. trepanaci lebky Keltové uměli provést??? Nálezy drobných chirurgických nástrojů, např. Závist, Hrazany, Basilej, Pottenbrunn nám ukazují, že lékařství bylo u Keltů ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - kosa

  ... počtu tří kusů. Kosy i srpy patřily k běžné výbavě nejen venkovských zemědělských sídlišť, ale i komunit v oppidech. Kosy i upínací kroužky pocházejí z řady českých oppid (Stradonice, Závist, Hrazany), ...

  3.07.4.2.10 Výrobky - opasková zápona

  Opaskové zápony prošly během laténu bohatým vývojem: V období LT C2 se nosily zápony okrouhlé či trojúhelníkovité se zvednu­tým knoflíkem (Závist, Hrazany) V období LT D se vyráběly zápony ...

  3.36 Dehet, smůla

  Možné používání dehtu nebo smůly dokládá černy nátěr na keramice. Smůla je doložena nálezy hrudek a také vrstvou zřejmě ze dna nádoby (Hrazany).  ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo