Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  1.2 Keltské kmeny - Bójové ...

  ... il keltské kmeny Galatů, porazil pontského krále Mithíadéta V. Velkého, aby posléze po roce 66 př. n. l., již pod římskou svrchovaností, zachoval původní organizaci nezávislých "kmenových kantonů". V sev ...

  1.2 Keltské kmeny - (Volkové)-Tektoságové ...

  ... ly proto regiony s keltským osídlením ve (středozápadních) Čechách, situované do nejbližší blízkosti nekeltského (germánského) osídlení střední Evropy - z čehož bývá odvozováno jejich "druhé", právě z germáns ...

  1.2 Keltské kmeny ...

  Keltské kmeny ve starověku a pravěku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů a souhrně představovaly tzv. laténskou kulturu (6.-1.st. ...

  Keltské hry - Stíny 2004 - Torques moci 14.-15.6.2004  ...

  ... keltské království od jeho zániku. Po celé dva dny děti a mládež běhaly po lese, plnily různé úkoly a hledaly cestu, jak zachránit a čím. Jejich úkoly jim ztěžovali početné bandy lupičů, nájezdy germánských ...

  Staré pověsti keltské?  ...

  ... nové domovině nakonec usadily; byli to Kotinové, Volkové-Tektoságové a opět Bójové. Titus Livius cituje pověst, podle které keltské kmeny překročily hory a ocitly se v Hercynském lese.     Řecký astronom ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... (opět na dunajském pravobřeží) a severního Chorvatska. Původní keltské obyvatelstvo (na severu a západě) a ilyrské skupiny (na jihu) byly romanizovány. Provincií se stala po úplném obsazení římskými legiemi ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... mince v oběhu nebyly. „Celkový počet nalezených mincí je 103 včetně jedné keltské. Římské mince jsou pozdně republikánské. Ražby většiny mincí patří Caesarovi a některé i římskému císaři Augustovi (vládl ...

  Keltský telegraf 23. března 2013

  ...  Co je to Keltský telegraf? Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ...

  Bauerová, Anna: Stradona

  ... jsou keltské Čechy, latinsky Bohemia, kde vrcholí ničivá válka mezi bójskými kmeny, a jedním z posledních oppid, které odolává zkáze, je Stradona. Na nejvyšší terase města žije ve velkém dvorci rozvětvená ...

  Bona - bašta Bójů, 2. díl

  ... vlastně obecné označení velehor, který pochází z keltského výrazu „alp“, což znamená „vysoké horstvo“. Belovesus, který celý přesun zahájil, měl s sebou pouze Insubry, kteří byli v Itálii první. Když ...

  Bona - bašta Bójů, 3. díl

  ... východ se dotýkalo starobylé cesty Utis (Montone nebo Ronco Bidente) a směrem na sever dosahovalo až k Pádu. V boloňské oblasti způsobil příchod keltské populace změnu v uspořádání hospodářského systému, ...

  Bretaň a Praha za Keltů

  ... magickou jeskyni s obdivuhodnými transcendentními obrazy, které nedávno přenesl do další již "české" umělé jeskyně v Mostecké ulici v Praze, kde se jim obdivují desetitisíce návštěvníků. Na svátcích keltsk ...

  Obří hrad

  Místo plánované cesty do Dublinu se na den Sv. Patrika 17. března 2007 ocitám s rodinkou opět na samotě Bajerov v srdci Gabréty. Rozhodl jsem se ale přesto oslavit svátek keltského světce i zde. Nemohu-li ...

  5.4 Druidové | Historie druidské tradice 2

  Keltské kmeny byly na svém vrcholu rozmístěny od Irska na západě až po Turecko na východě. Mnoho z nich ale mělo v počátcích velmi odlišný systém uctívání a víry (kolem let 450 a starších - počátky formování ...

  Keltové ve Slezském zemském muzeu v Opavě

  Otevřená ve Slezském zemském muzeu v Opavě od 3. října do 31. prosince 2006. To, že již řadu let prožívá renesanci zájem o vše keltské - umění, mytologii, hudbu, není pro nás novinkou; kolik z těch, ...

  Marobud, markomanský král

  ... Marobud (též Marbod, Marobod, Maroboduus) pocházel z urozeného rodu markomanského kmene. Germánsky by keltské Maroboduos znělo Marabadvaz, tj. „v boji slavný". Marobudův původ je zahalen rouškou tajemství, ...

  1.1 Datování | Púchovská kultura

  ... avšak přejímali ve velké míře projevy keltské - či lépe řečeno laténské - kultury a nechávali se jí silně ovlivnit, což lze pozorovat především na zbraních, nástrojích a špercích. Na Moravě jsou známa ...

  1.2 Kdo jsme | Původ Keltů

  ... patrně jednak přelidnění, jednak touha po kořisti, očekávané ve vyspělých jižních oblastech, způsobila, že z této pravlasti expandovaly keltské kmeny do velké části Evropy. Dnes je doloženo, že pronikli ...

  6.06 Bohové | Esus

  ... h polovysokých bot sedí Merkurova zvířata, kozel a kohout. Příslušný votivní nápis však praví: "Apronios ieuru sosi Esu", "Apronius toto věnoval Esusovi". Zdroj: Sylvia a Paul F. Botheroydovi: Lexikon  ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  ... a laténská kultura  1.1.3 Keltská Evropa  1.1.3 Průnik uměleckých stylů  1.1.4 Keltské výboje  1.1.4 Bójové v severní Itálii  Bretaň a Praha za Keltů  Čeští Keltové v Bulharsku?  Keltové z Čech vyplenili ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo