Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  3.22.1.3 Kostěné razidlo ...

  Kostěné razidlo sloužilo např. k výzdobě keramiky Kostěné razidlo nalezené Polešovicích s motivem dvojlístku (stylizovaný list jmelí) bylo používáno k výzdobě keramiky (časný latén).  ...

  La Tène (CH) ...

  La Tène je lokalita na katastru obce Marin-Epagnier na břehu Neuchâtelského jezera (Švýcarsko), podle níž bylo pojmenováno období největšího rozmachu keltského osídlení Evropy se svéráznou hmotnou kulturou, ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... - v objektech se našly doklady pyrotechnologických zařízení, kamenný „pracovní stůl“, tyglík a nazelenalá přepálená a zestruskovatělá mazanice Tuchoměřice - ve dvou zahloubených objektech částečně zapuštěné ...

  Libenice u Kolína

  Libenice (okr. Kolín) - několik lokalit s významnými nálezy. Libenice 1 - hrob staré ženy, možná keltské kněžky - se stříbrným prstenem, kruhovým šperkem, sponami, jantarovými a skleněnými korálky ...

  Lysice - Velitelský mečík

  Při stavbě tzv. německé dálnice bylo v květnu roku 1940 zachyceno a částečně prozkoumáno rozsáhlé pravěké sídliště s nálezy mimo jiné i z doby laténské. V přemístěném materiálu došlo k zajímavému nálezu ...

  3.03.7 Výroba látky - nástroje

  Pro tkaní látky se používají tyto nástroje: Tkalcovský stav svislý pérové nůžky jehla - kostěná jehla železná závaží tkalcovského stavu šídlo - kostěné přeslen  ...

  2.5.4 Zásobní jámy - sila

  Zásobní jámy jsou okrouhlého půdorysu, kónické (nahoru směrem k ústí se zúžují) nebo válcovité, kotlovité, popř. hruškovité. Stěny mohou být vypletené, vymazané a vypálené (Mšecké Žehrovice I), dno ...

  6.7 Znalost písma

  ... na mincích, graffiti na nádobách. Nepřímým důkazem jsou nálezy schránek na pečetidla (Staré Hradisko), rámečky voskových psacích tabulek o rozměrech 80 x 160 mm a stily (kovové či kostěné pisátko) (Stradonice, ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - radlice, rádlo

  ... krátkou násadou, Kolín; délka 17,1 cm Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV Kresebná rekonstrukce rádla: A střední až pozdní ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - kosa

  Kosa sloužila ke sklizni plodin a obilovin. Lhotice Kosa délka 36 cm, Kolín Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV, ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - rýč

  Dřevěný rýč byl ve spodní části, která se zarývala do země osazen železným kováním. Kování rýče, šířka cca 25 cm, výška 27 cm, Kolín Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - srp

  Srp byl vyroben ze železa. Srp délka 28,2 cm, Kolín Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV, str. 96-174    ...

  3.22.1.1 Hrací kostky

  ... a body 3, 4, 5, 6 umístěné jen na čtyřech dlouhých stranách.  Stradonice (okr. Beroun): polotovary hracích kostek; dokončené hrací kostky  ...

  3.12.10 Zpracování dřeva - Výroba štítu

  Základ štítu tvoří dřevěná deska, zhotovená z jednoho kusu dřeva, nebo klížených štípaných prken (nález z La Téne či v Hjortspringu), či přepychovější z klížených, křížem překládaných dýh (nález v Káhiře). ...

  3.06.4 Nálezy dílen s bronzem

  ... Tuchoměřice - ve dvou zahloubených objektech částečně zapuštěné kameny v podlaze (patrně pracovní podložky) spolu s možnými doklady destrukce nadzemního pyrotechnologického zařízení v okolí objektů Závist ...

  Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

  ... Ve druhém mužském hrobě bylo kromě mísy devět pazourkových hrotů šípů, zřejmě původně poskládaných v toulci, na hrudi pak měl zemřelý dva zdobené kostěné lukovité závěsky. V horní severní části se po ...

  Tovačov - pravěké nálezy

  ... bronzové či kolekci haltštatské keramiky ze starší doby železné. Našli i kostěné a parohové nástroje. Objevy podle nich dokládají, že oblast byla i díky své strategické poloze vyhledávaná lidmi už více ...

  3.20.1 Dovoz jantaru

  ...  baltského jantaru dokládají zjištené dílny na sídlišti Poříčany 2 a na opevněních Stradonice 1 a Závist 2. Početnější výskyt jantarových šperků ve středních Čechách, v oblasti soutoku Vltavy a Lužnic ...

  3.20 Jantar

  ...  civilizace oppid. Dovoz surového, podle expertiz baltského jantaru dokládají zjištené dílny na sídlišti Poříčany 2 a na opevněních Stradonice 1 a Závist 2. Početnější výskyt jantarových šperků ve středníc ...

  1.1.2 Doba laténská a laténská kultura

  ... systém – tzv. laténský styl. Název období podle eponymní lokality - La Tène (Švýcarsko) 1853/4 (1857) nálezy zbraní, částí vozů, nástrojů a lidských pozůstatků (celkem více než 2500 ks)    ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo