Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  Pohřbívání v době kamenné

  ... bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u ...

  Praha 5-Radotín Výzkum 2016

  ... datována do střední až pozdní doby bronzové - kultury mohylové a knovízské, okrajově štítarské. Další část nálezů patřila do období neolitu - kultura s lineární a vypíchanou keramikou. Ojediněle byly nalezeny ...

  Gabréta = Šumava?

  ... Balbína „v lesích u Domažlic lze prý někdy spatřit kamzíky, jak stojí, prchají nebo se řítí dolů právě tak jako v tyrolských skalách.“ Nespletl si kozorohy s kamzíky? Z pozdně neolitické sídelní komponenty ...

  Brno - areál Vlněna

  ... Archeologové našli celkem asi deset bedýnek zlomků, z nichž se po očištění mnohdy dají sestavit celé nádoby. Kromě středověkých aktivit zaznamenána také pravěká souvrství obsahující nálezy z období eneolitu, ...

  Lesy sehrály v pravěku důležitou úlohu

  ... jim nejspíše pomohla přežít.  Zdroj: ČT24 Abstract The population boom-and-bust during the European Neolithic (7000–2000 BC) has been the subject of lively discussion for the past decade. Most of ...

  Brodek u Prostějova - svatyně

  ... kontinentální Evropě pozdního eneolitu žádných odpovídajících analogií - lze v ní však spatřovat nejen tradici středoevropských neolitických sociokultovních architektur (tzv. „rondelů“), ale i prvky objektů ...

  Hluboké Mašůvky - nález plastiky Venuše

  Světoznámá plastika ženy Venuše z Hlubokých Mašůvek. Neolit - kultura s moravskou malovanou keramikou, vrcholné období mladší doby kamenné. Ukázky ze soukromé sbírky Františka Vildomce, zakoupené Moravským ...

  Poklady (nejen) v zemi ukryté

  ... budou exponáty také z dalších muzeí. Obdivovat budete moci nalezené předměty z mladého neolitu, z období únětické kultury či ze střední a mladší doby bronzové. Unikátní je také nález z roku 2009, kdy při ...

  Muzeum Vedrovice

  Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les. Unikátní naleziště středoevropského ...

  Altenburg u Niedensteinu (D) - oppidum

  Keltské oppidum Altenburg u Niedensteinu, Německo Relativní Chronologie : LT D1, LT D2 Osídlení: Néolithique Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) La Tène finale (LT D) Zdroj: oppida.org ...

  Alteburg (D) - oppidum

  Oppidum Alteburg se nachází u města Arnstadt v Německu. Relativní chronologie: LT D1, LT D2 Osídlení: Néolithique Bronze ancien-moyen Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) Hallstatt ...

  Alésia (F) - oppidum

  ... LT D1b, LT D2a, LT D2b, Augustéen Osídlení:  Néolithique Bronze ancien-moyen Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) La Tène finale (LT D) Haut-Empire Zdroj: oppida.org  ...

  Uničov - nález studny

  ... neolitu totiž většinou využívali vodu ze studánek, potoků a řek. Studny budovali málokde, respektive jen v místech, ve kterých nebyl celoroční přísun pitné vody, již potřebovali nejen pro sebe, ale také ...

  Třebosice - nález figurky kozla

  ... Podle určené datace pochází z přelomu neolitu a eneolitu, tedy mladší a pozdní doby kamenné. To je doba řádově 4200 let před naším letopočtem," říká objevitelka sošky, archeoložka Východočeského muzea ...

  4.2 Cesty

  ... zpravidla vykazují stopy po mimořádném osídlení od neolitu až po současnost a dodnes jsou z části či zcela překryta městy mj. s výraznou dopravně komunikační funkcí – u nás např. Praha, Lovosice, Kolín, ...

  Pravěká Osada Křivolík

  ... datování je (na našem území) 36 000 př. n. l. - 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin - kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství (neolitická revoluce), počátek zpracování kovů i první etnika, která ...

  Pravěká osada v ZOO a BZ Plzeň

  ... tkalcovského stavu nebo výroba a prezentace ucelené řady parohových, kamenných, bronzových a železných seker od neolitu po dobu laténskou. O své činnosti informuje sdružení pravidelně na svých internetových ...

  Kolín - objev rondelů

  ... nálezů. K nejvýznamnějším patří čtyři rondely, z nich dva jsou největší v Evropě. Pravěké rondely mají kruhový nebo oválný tvar obvykle o průměru od 50 do 200 metrů. V neolitu se objevovaly v Podunají ...

  Lexikon Megalitů

  ... charakteru (zbraní, šperků, nástrojů, mincí, keramiky), do země či do vody záměrně uložených z důvodů rituálních nebo bezpečnostních, často mimo sídlo. Disartikulace (disarticulation) Forma neolitické ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo