Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Vršovci

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Vršovci

1003 1. vraždění Vršovců

Dne 9. února 1003 pozval Vršovce kníže Boleslav II. Ryšavý na masopustní hostinu a tam je nechal pobít.

1014 2. vraždění Vršovců

Roku 1014 proti nim vystoupil kníže Oldřich. Vršovci hledali spojence zejména u Piastovců v Polsku.

1108 3. vraždění Vršovců

V Praze 28. října roku 1108 byla většina rodu Vršovců vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky.
Kníže Svatopluk se přidal na válečné tažení do Uher vedené císařem Jindřichem V. a pověřil magnáty Vacka a Mutina z rodu Vršovců zástupnictvím v zemi. Při cestě, zřejmě u Bratislavi se dostal zprávu, že náhle propukl konflikt s Polskem na východočeském pomezí a že Mutin údajně tajně vyjednává s vyhnaným knížetem Bořivojem II., který se uchýlil právě do Polska k Boleslavu III. Svatopluk se urychleně vrátil a útokem na přední Vršovce dal signál k velkému masakru Vršovců.

Vršovci

Vršovci - rod známý od konce 10. století. Vedle Slavníkovců a Přemyslovců patřil mezi významné rody v české zemi.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo