Keltoi 1994-2017

germ Encyklopedie Germánů a doby římské

Malý Chlum u Obory

Na vrcholu Malého Chlumu se nacházelo silně opevněné haltštatské hradiště se vstupní částí vytesanou v bloku opuky.
Lokace: Pravěk | Doba železná
Expozice: Hradiště | Rozhledna
Datování expozice: Pravěk

Pokračovat ve čtení

Mikulčice

Mikulčice

Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčičích. Velkomoravské raně středověké hradiště z 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradími a podhradími.
Lokace: Mikulčice | Jihomoravský kraj
Téma expozice: Slované
Expozice: Hradiště | Muzeum

Pokračovat ve čtení

Moravské zemské muzeum

Velmi bohatá expozice archeologie a vývoje lidstva na území Moravy.
Expozice: Muzeum
Lokace: Město Brno | Jihomoravský kraj
Datování: Doba kamenná | Lovci mamutů | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská Germáni | Slované | Raný středověk
Pamětní razítko č. 008

Pokračovat ve čtení

Mšecké Žehrovice

Nejznámější keltská čtyřúhelníková svatyně v jejíž blízkosti
se našla opuková hlava keltského heroa.
Lokace: Obec Mšecké Žehrovice | Okres Rakovník | Středočeský kraj
Expozice: Svatyně Datování: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Muzeum Blansko

Expozice se zabývá vývojem železářské výroby od prvních vzácných nálezů v Byčí skále u Adamova, přes bohatý sortiment železářských výrobků a různých typů hutnických pecí v době keltské a římské, až k velkému rozmachu hutnictví železa v období Říše velkomoravské, prvního státního útvaru na území západních Slovanů.
Lokace: Město Blansko | Jihomoravský kraj
Datování expozice: Doba železná | Slované
Expozice: Muzeum

Pokračovat ve čtení

Muzeum Boskovicka

Pravěk Boskovické Brázdy - vývoj Boskovické brázdy v období 40 tis. let př. n. l. do 12 stol. po Kristu. Keltové na Starém Hradisku - expozice věnovaná obyvatelům keltského oppida. Lokace: Boskovice | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Pravěk | Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Muzeum Dolní Věstonice - věk lovců a mamutů

Jedno z nejslavnějších archeologických nalezišť známé nálezem jedinečné Věstonické venuše, sošky ženy z pálené hlíny. Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v okolí Dolních Věstonic.
Expozice: Muzeum
Lokace: Obec Dolní Věstonice | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů
Pamětní razítko č. 015

Pokračovat ve čtení

Muzeum Keltů v Dobšicích

Nabízí stálou expozici keltského národa, který žil na území Dobšic ve 4. – 3. století před naším letopočtem. V muzeu najdete figuríny muže-bojovníka a ženy z doby existence dobšického keltského pohřebiště.
Lokace: Obec Dobšice | Okres Nymburk | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Doba železná | Keltové | Archeologie
Pamětní razítko č. 004

Pokračovat ve čtení

Muzeum Kolín

Expozice vás provede pravěkem od dob „lovců mamutů“ až po slovanské osídlení v raném středověku. Nezapomeňte také vstoupit do chaty, jaké si stavěli dávní Keltové, můžete tam i ulehnout na prosté lože s kožešinami.
Lokace: Město Kolín | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Germáni | Doba římská | Slované | Středověk

Pokračovat ve čtení

Muzeum Mikulov

Nová archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu - Římané a Germáni.
Lokace: Obec Mikulov | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Doba římská | Germáni
Pamětní razítko č. 010

Pokračovat ve čtení

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo