Keltoi 1994-2017
  • Pravěk
  • Knihovna

Penrose, Jane: Řím a jeho nepřátelé - Říše stvořená a zničená válkou

Římská říše, trvající přes tisíc let a zaujímající obrovské území, byla největším impériem v celých dějinách lidstva. V době své největší moci vrhala říše stín přes celý tehdy známý svět a její odkaz ještě dnes ovlivňuje politiku, umění a kulturu. Řím svou moc získal na bitevním poli a síla této říše se odráží ve válečné pověsti nepřátel, které si podmanila. Hannibal a Kartáginci, Mithridates, Galové, sásánovští Peršané a neblaze proslulí Gótové patři mezi armády, které svedly boj s mocí Říma.

Pokračovat ve čtení

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo