Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

Wogastisburg

Lokace: dosud neznámá
Období: Slované

Slovanský hrad, patrně pohraniční pevnost Sámovy říše, při jejímž neúspěšném obléhání bylo v roce 631/632 poraženo franské vojsko krále Dagoberta.
Jde o jediné známé místní jméno Sámovy říše, zaznamenané v kronice tak řečeného Fredegara (v podobě Vuogastisburc). Wogastisburg byl hledán na řadě míst střední Evropy, ztotoňován byl i s mnoha konkrétními objekty, např. hradiště na vrchu Rubínu u Podbořan.
Na Rubínu bylo doloženo opevnění ze starší doby bronzové, avšak poslední výzkumy jasně prokázaly i slovanské osídlení od 7. do 10. století. Při archeologických výzkumech bylo na této lokalitě odkryto poměrně rozsáhlé hradiště s četnými nálezy avarského původu, především ostruh, kování opasků a úlomků zbraní i předmětů, které patřily válečnické aristokracii. Dá se proto tušit, že jde o fragmenty z výzbroje Sámovy armády, jež se tu střetla s vojskem krále Dagoberta. Skutečnost dál zůstává záhadou a předmětem spekulací...

Wogastisburg lokalizace wwogastisburg mapa2

 

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Wogastisburg , Slované , Sámo

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo