Cíle a obsah výstavy

Cíle výstavy:

Popularizace kulturního dědictví - odkazu Keltů pro 21. století

Ukázat návštěvníkům život před dvěmi tisíci lety.

Obsah

Obsahem projektu je netradiční výstavní expozice v Muzeu Benátky nad Jizerou zaměřená na život našich předků – Keltů pod názvem Hrajeme si na Kelty.

Výstava bude rozdělena do tří částí:

1. PHDr. Jana Čižmářová z brněnského muzea zapůjčila exponáty z výstavy Keltové na Moravě

2. PHDr.Jiří Waldhauser.Csc. z mladoboleslavského muzea přidává nálezy z Pojizeří

3. Václav Horák z KELTOI postaví model obytného domu o velikosti 4x6m (skutečná velikost), kde návštěvníci naleznou ukázku vybavení, např. pec na pečení chleba a vytápění, ohniště, postel, tkalcovský stav, apod. Byl vybrán nadzemní dům. Stěny bude tvořit proutěný výplet a výmaz jílem     a střecha bude rákosová.

Součástí expozice bude přibližně sedm činností, které si návštěvník bude moci vyzkoušet, např. mletí obilí, oblékání, sekání keltskou sekerou, tkaní na tkalcovském stavu, apod.

Pro návštěvníky výstavy bude vydán doprovodný tisk – průvodce výstavou, který bude ve formátu 100 x 210 mm v nákladu 3 000 výtisků. Obsahem tisku budou informace o životě Keltů, zvycích, odkazu jejich dědictví pro současnost, soutěž, apod. Autorem textu bude Václav Horák a PHDr. Jiří Waldhauser, CSc. bude odborný konzultant. Tento doprovodný tisk bude poskytnut v rámci ceny vstupného do muzea a bude napsán formou pro mládež (zatím na tento tisk nejsou finance...).

Pro školní kolektivy zde bude připravena znalostní soutěž a možnost si vyzkoušet nabídnuté činnosti za doprovodu průvodce.

Dalším doprovodným tiskem bude z vydavatelství Lidové noviny vydání knihy PHDr. Jiřího Waldhausera, CSc. Keltové v Pojizeří.

Propagace této výstavě se již dělala na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, Lysé nad Labem. V dubnu chceme osobně jezdit po školách v okruhu do 50 km (Praha, Mladá Boleslav, Mělník, Lysá nad Labem, atd.).

Další propagace bude na internetových stránkách:

www.benatky.cz/muzeum     www.muzeum-mb.cz www.keltoi.cz www.boiohaemum.cz www.beltine.cz

Výstava potrvá od 1.května do 31.října 2002.

Vernisáž výstavy proběhne 1.května v odpoledních hodinách (16:00) a bude součástí programu festivalu keltské kultury BELTINE 2002. Bude možné se zaposlouchat do tónů keltské hudby, ochutnat pravou medovinu a obilnou placku.

Partneři projektu:

Okresní muzeum Mladá Boleslav – Muzeum Benátky nad Jizerou, Moravské zemské muzeum Brno, Bratrstvo Keltů, Severočeské muzeum Liberec, KELTOI, občanské sdružení.