Muzeum Žatec Vás zve na DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽATCI sobota 15. září 2007 na téma: Památky, řemesla a lidová tradice 10.00 - 18.00 Osm hodin v pravěku - V zahradě muzea společně se sdružením Keltoi nabízíme pravěké techniky tkaní, ražbu mincí, výrobu šperků a keramiky, opracování dřeva, rozdělávání ohně, mletí mouky nebo pečení pravěkých placek.
REGIONÁLNÍ MUZEUM ŽATEC - hlavní budova, Husova 678