Regionální muzeum K. A. Polánka pořádá v pátek 16. května již druhou MUZEJNÍ NOC tentokrát inspirovanou keltskými tradicemi... Regionální muzeum K. A. Polánka pořádá v pátek 16. května již druhou

MUZEJNÍ NOC
tentokrát inspirovanou keltskými tradicemi

Program:

20.00 – Zahájení v přednáškovém sále Křížovy vily
20.00 – 20.45: Vystoupení hudební skupiny DUO GEMINI:
keltské, irské a francouzské balady v provedení Věry Kadeřábkové a Anny Sommerové (housle a harfa)
od 20.00 – 24.00 hod.: Zahrada hlavní budovy v Husově ul.:
Keltská noc v podání skupiny KELTOI pod vedením Vaška Horáka
- ukázky bojového umění Keltů a výzbroje
- soutěžní souboje dětí s dřevěnými meči a štíty
- ukázka keltské hostiny s možností ochutnávky
- ražba mincí – ukázka mincovnické dílny
- rekonstrukce obětního místa Keltů
- keltský přírodní horoskop
- prodej keltských šperků a replik předmětů z doby železné
22.00 – Promítání dvou dokumentárních filmů o tradicích keltské kultury u nás (přednáškový sál hlavní budovy v Husově ul.)
23.45 – Ukázka rituálního obřadu inspirovaného keltskou duchovní kulturou
24.00 – Závěr akce

Od 20.00 do 22.00 možnost noční prohlídky expozic v obou muzejních budovách