Tajemství dámy s náhrdelníkemArcheologická výstava nejen o době železné na Příbramsku. Březové Hory – cáchovna dolu Vojtěch ve dnech 25. 06. 2014 - 31. 10. 2014

Třetí pokračování archeologické výstavní série o pravěku Příbramska zavádí do doby železné a doby římské a na závěr se dotýká doby stěhování národů (8. století př.n.l. až 5. století n.l.). Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu za posledních 30 let. V první části, věnované starší době železné, má veřejnost možnost spatřit dosud neznámé nálezy z pohřebišť (Hrachov–Zrůbek, Nalžovice, Hořejany a Starý Knín) a sídlišť (Těchařovice, Modřovice a Milín). Expozici obohacuje částečná rekonstrukce oděvu ženy, nazvané „Dáma z Hrazan“, včetně věrné napodobeniny náhrdelníku ze skleněných korálků a bronzových závěsků ve tvaru malé nádobky. Druhá část výstavy seznamuje s vybranými výsledky výzkumů nalezišť z mladší doby železné, včetně keltského oppida u Hrazan. Výstavu uzavírají exponáty z germánského sídliště u Zalužan.

Podrobnosti: Muzeum Příbram

Dáma z Hrazan