Výstava prezentuje dvě sezony záchranného archeologického výzkumu, který probíhal v Přešticích, Rybově ulici v letech 2008 a 2009.

zcm drn img 5275wJejím cílem není návštěvníka dovzdělávat, popřípadě zahlcovat sáhodlouhými odbornými texty, ale spíše v něm vzbudit zájem o nejstarší minulost a současně i trochu přiblížit průběh archeologického výzkumu, jeho metody a výsledky. Výstava byla připravována zejména pro „začínající“ návštěvníky – děti, žáky, popřípadě studenty. Tomu jsou uzpůsobeny i doprovodné texty, které se snaží podat jen přiměřené množství nejdůležitějších informací vztahujících se k prezentovaným artefaktům.
Stanovenému cíli odpovídá i celkové rozvržení výstavy. Expozice v první místnosti obrazně napodobuje práci archeologů v terénu - tak jako oni postupně procházejí jednotlivými vrstvami od mladších situací ke starším a získávají přehled o chronologickém vývoji dané lokality, postupuje i návštěvník proti proudu času a v jednotlivých vitrínách se seznamuje s historií místa od dob novějších až do časů, kdy začal příběh přeštických zemědělců.
Druhá část výstavy v zadní místnosti se pak věnuje bližšímu pohledu na jednotlivé materiály a z nich vyrobené artefakty a představuje některé další vědní obory, které jsou archeologům nápomocny v jejich snaze o co největší poznání věků dávno minulých.
Pro návštěvníky je připraveno několik úkolů, nad kterými mohou potrápit své mozkové závity a rovněž je zde příležitost osahat si repliky některých nalezených artefaktů.
Možnost vyzkoušet si různé činnosti spojené s prací archeologa v terénu a v laboratoři budou mít lidé, kteří navštíví muzeum v rámci Muzejní noci v pátek 20. 5. 2016. Další příležitost se návštěvníkům naskytne o týden později v sobotu 28. 5. 2016 v rámci nové akce Plzeňské dvorky.

Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13, Plzeň
5. 5. – 18. 9. 2016, otevřeno úterý až neděle: 10 – 18 hodin