V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci si mohou od začátku tohoto roku návštěvníci prohlédnout novou výstavu archeologických nálezů získaných od dobrovolných dárců.

Jedná se o kovové, převážně bronzové předměty, které pocházejí z oblasti Žatecka a Podbořanska a byly získány většinou pomocí detektorů kovů. Významným vystaveným nálezem je bronzový depot zlomků srpů z Vroutku. Dále dvě bronzová kopí ze střední až mladší doby bronzové, spony z doby římské, či dokonce minci římského císaře Commoda z konce 2. století našeho letopočtu.
Termín akce: 1. 1. 2018 až 30. 12. 2018

zatec dscn5964wzatec dscn5973wzatec bronz 1w

Podrobnosti na stránkách Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci