V kolínském muzeum je od 15. září do 29. října k vidění výstava o Keltech ve Středních Čechách. 10. října přednáška o keltském mincovnictví. Keltové poprvé v dějinách kulturně sjednotili celou střední a západní Evropu. V posledních čtyřech stoletích před zlomem letopočtu výrazně poznamenali vývoj na našem území, kdy zde sídlili a v období rozkvětu keltské společnosti budovali i tzv. oppida, pokládaná za první evropská města. Jejich tajemný svět včetně originální hmotné kultury doložené zde bohatými archeologickými nálezy představuje výstava spojená s atraktivním doprovodným programem. Výstavní síně Brandlova č.p. 27, Kolín.
MINCOVNICTVÍ ČESKÝCH KELTŮ - MUDr. Zdeněk Petráň
10. říjen 2006 v 16.00 hodin
Dějiny královského města Kolína, Brandlova č.p. 27, Kolín