Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou prezentace Vaší společnosti při realizaci našich projektů a aktivit.
Posláním obč. sdružení Keltoi je rozvíjet kulturní dědictví předků se zájmem zejména o keltskou kulturu a společnou keltskou minulost Evropy. Zvláštní důraz klademe na práci s dětmi a mládeží, na organizování akcí pro děti, mládež i dospělé.
Keltoi realizuje své projekty již dvacet let. Od roku 1994 to bylo přes 600 projektů, které navštívilo několik stovek tisíc návštěvníků. Profesionálně zvládnuté a kvalitní programy však nelze uskutečnit bez podpory partnerů a sponzorů.
Ke stažení informace v pdf

Keltoi pro partnery 2017 Keltoi pro partnery 2017 Keltoi pro partnery 2017 Keltoi pro partnery 2017Keltoi pro partnery 2017 Keltoi pro partnery 2017

Co vám nabízíme?
Vyberte si v sekci Podporované projekty jeden nebo více plošných či lokálních projektů a staňte se naším partnerem! Partnerům nabízíme několik variant spolupráce: označení generálního partnera projektu, označení hlavního partnera projektu a označení partnera projektu.
Vaší společnosti nabízíme zviditelnění při našich realizovaných projektech formou propagace:
• prezentace v tiskových materiálech
- letáky, plakáty
• prezentace na reklamních panelech v prostoru akce
• prezentace v tisku, médiích při propagaci akcí např. MF Dnes, Deník, apod.
• prezentace v materiálech veletrhů cestovního ruchu Regiontour a Holiday World
• prezentace na našich internetových stránkách - bannery na www.boiohaemum.cz, www.keltoi.cz, www.stopypredku.cz, www.archeoparkprasily.cz, www.keltove.cz, www.isarno.cz
• prezentace projektů v turistickém magazínu KAM po Česku v nákladu 20 000 výtisků. Magazín je distribuován zdarma po celé ČR a je mediálním partnerem Keltoi
• další možnosti podle osobní dohody

Významné projekty:
• Boiohaemum - i-magazín o historii, encyklopedie pravěku
• Bohemia - Ve stopách předků - naučná stezka po památkách České republiky provede návštěvníka historickými obdobími a zážitky Popis projektu v pdf Objednávka, smlouva o spolupráci
• Ukázky řemesel - mnoho akcí v ČR – v rámci oslav keltských svátků Beltine, Lughnasad, Samhain, Víkendy keltských a středověkých řemesel, Skotské hry, Keltská slavnost, Festival živého pravěku,atd.
• Archeopark Prášily - Jak žili Keltové - rekonstrukce staveb, ukázky řemesel, výukové programy a festivaly
• Sylvana - Vzdělávací centrum pravěku, které se bude skládat z dílčích projektů: Vzdělávací centrum čekých dějin, Centrum experimentální archeologie, Archeopark - rekonstrukce archeologických nálezů (neolit, doba bronzová, Keltové, Slované, Germáni), prožitkový ekopark, Centrum volného času a další.
• Výukové programy pro školy - vzdělávací cyklus o životě Keltů realizovaný v Prášilech a v Letovicích
• Vydávání publikací pro děti - Jak žili Keltové - určeno pro účastníky výukových programů
• naučná stezka Hradsko u Mšena - stavba stylové odpočívky a naučné panely na slovanském hradišti
• naučná stezka Praboleslav - stezka vedoucí z Mladé Boleslavi do Dobrovic přes dvě slovanská hradiště

Podporované projekty:

Celorepublikové projekty:

• Boiohaemum
i-magazín o historii od pravěku po středověk. Cílem je oživit kulturní dědictví našich předků a jeho popularizace. Najdete zde články odborníků, pozvánky a upoutávky na historické akce, knihy a mnoho dalších informací o pravěku, Keltech, Slovanech, středověku, apod. Denní návštěvnost internetových stránek je 800-1000 čtenářů.
Rozpočet: 60 000 Kč

• Bohemia - Stopy předků
- naučná stezka po památkách České republiky provede návštěvníka historickými obdobími a zážitky: Ve stopách lovců mamutů, Ve stopách Keltů, Germánů, Římanů, Slovanů, řemesel. Výstupy projektu jsou: ukázky řemesel na cca 15-ti místech, brožura Ve stopách předků, leták, soutěž Ve stopách předků - určena pro děti do 15-ti let, cestovatelská pamětní razítka, sběratelská pohlednice nebo magnetka, v devíti vydáních turistického magazínu KAM po Česku vyjde dvoustrana s aktuálními pozvánkami.
Rozpočet: 250 000 Kč Popis projektu v pdf Objednávka, smlouva o spolupráci
Číslo účtu: 232782566 / 0300

• Ukázky řemesel
Při těchto akcích se budou návštěvnici seznamovat s kulturním dědictvím našich předků - uvidí ukázky řemesel, poslechnou si keltskou hudbu (bretoňskou, skotskou, irskou), přednášky, hry, výukové programy a další nabídku. Tyto akce organizujeme již devatenáctým rokem a každoročně akce navštíví desítky tisíc návštěvníků.

Květen - Červen
Výukové programy pro školy v archeoparku Prášily, při kterém jsou účastníci hrou seznámeni se životem Keltů a jejich řemesly. Návštěvnost 2000 dětí.
Rozpočet 30 000 Kč

Červenec
Keltské víkendy řemesel - Archeoparky Prášily. Návštěvnost 6000 lidí.
Rozpočet 90 000 Kč

Lughnasad - Archeoparky Prášily. Dvoudenní slavnost související s oslavou svátku keltského boha slunce Luga. Návštěvnost 3000 lidí.
Rozpočet 80 000 Kč

Víkend středověkých technologií, Villa Nova Uhřínov. Ukázky středověkých technologií, návštěvnost je cca 500 lidí.
Rozpočet 20 000 Kč

Srpen
Lughnasad Veveří - 12. Festivalu. Součástí prezentace keltské vesničky. Návštěvnost je cca 2500 lidí.
Rozpočet 50 000 Kč

Víkend středověkých technologií. Villa Nova Uhřínov. Ukázky středověkých technologií, návštěvnost je cca 500 lidí.
Rozpočet 20 000 Kč

Dosavadní partneři akcí:
Bratrstvo Keltů, KČT Kudrna Brno, Klub přátel Skotska, Villa Nova Uhřínov

Lokální projekty:

• Archeopark Prášily
- Jak žili Keltové - rekonstrukce staveb, ukázky řemesel, výukové programy a festivaly
- pořádat víkendové ukázky řemesel a festivaly
Rozpočet je 120 000 Kč
- Exp. rekonstrukce kovárny
Rozpočet je 90 000 Kč nebo materiál dřevo, rákos, doprava
- interaktivní prvky pro děti a vybavení expozice (tkalcovský stav, rotační mlýn, hrnčířský kruh, keramika, nářadí a nástroje)
Rozpočet je 80 000 Kč
Pro návštěvníky bude Archeopark otevřen od června. Předpokládáme návštěvnost kolem 5 000 lidí.
Číslo účtu: 0737480379 / 0800

• Výukové historické programy pro školy
Rozpočet 30 000 Kč

• Vydávání publikací
Jak žili Keltové - určeno pro účastníky výukových programů
Rozpočet: 40 000 Kč nebo služba zajištění tisku

• Archeopark Sylvana
- Vzdělávací centrum, které se bude skládat z dílčích projektů: Vzdělávací centrum českých dějin, Centrum experimentální archeologie, Archeopark - rekonstrukce archeologických nálezů (neolit, doba bronzová, Keltové, Slované, Germáni), prožitkový ekopark, Centrum volného času.
Umístění: Liberecký kraj
Rozpočet první fáze je 300 000 Kč

• Naučná stezka Hradsko a Slované u Mšena
- prezentace kulturního dědictví Slovanů v obci Hradsko, území bývalého hradiště Slovanů.
- stavba stylové odpočívky, panelů s popisem lokality a letáčky
Rozpočet je 40 000 Kč

• Naučná stezka Praboleslav (Ml. Boleslav a Chlum)
- stezka vedoucí z Mladé Boleslavi do Dobrovic přes dvě slovanská hradiště
- naučné panely a interaktivní prvky
Rozpočet je 150 000 Kč

Finanční nebo jiné plnění:
Partner > 10 000
Hlavní partner > 25 000
Generální partner > 75 000

Získané prostředky jsou určeny na nákup služeb (tisk, doprava), materiálu (např. dřevo, rákos, kůže), personální náklady, pořízení a provoz osobního auta či dodávky.
Pokud Vás tato nabídka osloví a rozhodnete se formou finanční výpomoci podpořit tyto unikátní projekty, jsme připraveni se s Vámi sejít ve vámi navrženém termínu a dohodnout bližší podmínky. Na domluvené částky vám vystavíme příjmový doklad, fakturu nebo můžeme vypsat a potvrdit darovací smlouvu tak, abyste mohli dar odečíst z daňového základu.
Děkujeme za čas věnovaný naší nabídce spolupráce s Vaší společností.

Pro případné dary použijte náš účet u Poštovní spořitelny 232782566 / 0300, děkujeme.

S úctou Václav Horák
vedoucí sdružení

Partnerský projekt KAM po Česku
KAM po Česku je občanské sdružení – nezisková organizace, jejímž posláním je především podpora domácího a příhraničního cestovního ruchu. Prostřednictvím svých tištěných médií, internetového serveru nebo ediční řady publikací oslovuje cílové skupiny jako rodiny s dětmi, studenty, aktivní populaci a seniory. Podporuje akce cestovního ruchu, společenské i charitativní, stejně jako subjekty, které se významnou měrou podílejí na rozvoji těchto aktivit. Více informací najdete na http://www.kampocesku.cz/o-nas nebo nám napište.

Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou prezentace Vaší společnosti
při realizaci našich projektů a aktivit.
Posláním obč. sdružení Keltoi je rozvíjet kulturní dědictví
předků se zájmem zejména o keltskou kulturu a společnou
keltskou minulost Evropy. Zvláštní důraz klademe na práci
s dětmi a mládeží, na organizování akcí pro děti, mládež i dospělé.
Keltoi realizuje své projekty již dvacet let. Od roku 1994
to bylo přes 600 projektů, které navštívilo několik stovek
tisíc návštěvníků. Profesionálně zvládnuté a kvalitní
programy však nelze uskutečnit bez podpory partnerů
a sponzorů.