exarc-logocas-logoKeltoi se stává členem dvou v našem oboru významných institucí - EXARC a ČAS.

EXARC je zastřešující evropská organizace, přidružená k mezinárodní federaci muzeí ICOM sdružující archeologická a experimentální centra v Evropě. http://exarc.net/

ČAS je zkratka Česká archeologická společnost a sdružuje zájemce o archeologii pravěku, klasického starověku, středověku i novověku - všechny, kterým záleží na poznání, ochraně, záchraně a odborném využití archeologických památek pod zemí i na povrchu. http://www.archeologickaspolecnost.cz/