Tajemné prostředí keltského tábora, poradí si s ním dnešní člověk?

Akce pro 120 lidí, účastníci zachraňovali bohyni Gyptis, která se dostala vinou zlého kouzelníka do nesnází, vyzkoušeli si řemesla Keltů, plnili úkoly, soutěžili a hodovali. Organizováno ve spolupráci s Bratrstvem Keltů a mnoha jednotlivci. Foto: Jiří Volek, Bratrstvo Keltů