Sdružení Občanská inspirace pořádá v sobotu 9. října Ekoden, den plný her a poznávacích soutěží o přírodě.

09.10.2004
Dětský den - Praha, Černý Most
Ekologický den pro sídlištní děti, které se na jednotlivých stanovištích učí nejrůznější věci (poznávání bylinek,rostlin, hub, nerostů, výtvarné činnosti z přírodnin, poznávání vůní, třídění odpadů, ekologická doprava, seznámení se starými řemesly).
Zabezpečujeme stanoviště s ukázkami ze života Keltů (např. výrobu dřevěných nádob, výrobu mouky na kamenném mlýnku).
Akce začíná v 10 hodin do 16.30 a probíhá na sídlišti Černý Most II ve vnitrobloku domů Kučerova a Bryksova (kousek od nákupního centra Černý most).
Účastní se jí děti, které rodiče nikam neberou, pouze se po sídlišti poflakují a naši akci tradičně hojně navštěvují (proto tuto akci pořádáme).
Sraz na místě je mezi 8.00 a 8.30, tak abychom vše stihli připravit.

Účastníci: Vašek Horák a Lukáš Přibyl.