Na co se můžete těšit
Pozvánka v katalogu Jičín město pohádky Keltská osada
Zámecký park po celý týden od 7. do 11.9.2004
Prý jsme všichni Kelti, tak by možná stálo za to se tím trochu více zabývat. To činí Keltoi z Mladé Boleslavi, nadšenci, kteří se keltskou kulturou zaobírají do hloubky. Keltská kultura pro ně neznamená jen předmět vážného studia, ale ještě více: je jejich životním stylem.
Sdružení založené v roce 1994 realizuje řadu projektů. Kromě areálu keltské vesničky s objekty rekonstruovanými podle skutečných nálezů (např. sruby, svatyně či hospodářská stavení) jsou to ukázky pravěkých řemesel (zpracování masa, keramika, zpracování dřeva, kůží či výroba dehtu), výstavy (Nahlédněme do pravěku - instalovaná na mnoha místech ČR, či Hrajeme si na Kelty), školní výlety či výukové programy v muzeích.
Pro návštěvníka keltských programů může být zajímavý typ obydlí nazývaný polozemnice, některé nástroje, třeba drtidlo na obilí, milíř či pece na výpal keramiky nádoby, zbraně, šperky, ale i runové písmo nebo keltský kalendář. Něco z toho můžete vidět i na jičínském festivalu a některé činnosti - např. pečení obilných placek, mletí mouky, tkaní, výrobu keramiky nebo šperků z drátu - si můžete vyzkoušet. Nenechte si ujít tuto příležitost.
Jičín navštíví archeolog PhDr. Jiří Waldhauser.CSc. odborník na slovo vzatý autor několika publikací na téma keltské kultury a ve čtvrtek 9.9. bude Neuvěřitelný příběh o Keltech vyprávět v 9.30 v aule Lepařova gymnázia a v 17.30 přímo v keltské osadě.
Za realizaci keltské osady děkujeme firmě Continental Teves Czech Republic, s.r.o.