30.-31.7. LUGHNASAD - Veveří u Brna; Stavba tábora, přednášky, šerm, předvádění řemesel

30.-31.07.2005
Lughnasad - Veveří u Brna

30.-31.7. LUGHNASAD - Veveří u Brna; Stavba tábora, přednášky, šerm, předvádění řemesel - výroba štítů, Kovárna, kovotepectví, síťování, tkaní, karetky, tkaní pásků, malování na tělo, žernov, pečení placek, kuchyně (pečení ryb, kaše), výroba misek, švartna.