DSC08101 w0

Navštivte novu stálou expozici Pravěk Mohelnicka v muzeu v Mohelnici.

Expozice se nachází v nově zrekonstruovaných sklepních prostorách mohelnického muzea. Expozice, vybavená moderní audiovizuální technikou, oživená dobovými scénami ze života v pravěku je celkovým pojetím určena všem zájemcům o archeologii a může být i výborným tipem na rodinný výlet. Expozice kromě množství keramiky a kamenných nástrojů nabízí i unikátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje.

Více na www.muzeum-sumpek.cz.

Po: zavřeno, út-ne: 9-12 hod., 12.30-17 hod.

Nová expozice Pravěk Mohelnicka

Specializované expozice archeologie, archeoskanzeny či centra pro experimentální archeologii rostou v poslední době jako houby po dešti. A není se co divit. Archeologie je pro mnohé z nás vědou atraktivní a dobrodružnou, vědou odkrývající tajemství té nejstarší minulosti lidstva.
Na Mohelnicku má archeologie již téměř stoletou tradici. Tato klimaticky příznivá oblast na levém břehu řeky Moravy byla osídlena již ve starší době kamenné a od té doby zde člověk přebývá více méně nepřetržitě až dodnes. Nálezy pravěkých artefaktů byly tedy poměrně běžným jevem. Jedno z prvních archeologických muzeí vzniklo po první světové válce v Dubicku díky úsilí několika amatérských archeologů. Dalším podnětem pro popularizaci archeologie byly rozsáhlé výzkumy vedené Archeologickým ústavem v Brně na lokalitách v Mohelnici a Moravičanech. Nálezy z těchto výzkumů se staly základem pro expozici pravěku a dějin města, která byla v mohelnickém muzeu otevřena již v roce 1960. Archeologická expozice byla postupně rozšiřována a doplňována a přitahovala po dlouhou dobu i přes svoji zastaralost poměrně značný zájem návštěvníků. V roce 2005 však byla nahrazena novou expozicí Z dějin Mohelnicka. Ačkoli tato expozice byla oceněna prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší muzejní výstavu roku 2005, nedosahuje takového návštěvnického ohlasu jako tematicky specializovaná expozice předchozí. V oblasti s takovou četností archeologických výzkumů a s tak neuvěřitelným zázemím archeologických nadšenců je téměř povinností vytvořit opět ryze archeologickou, stálou expozici.
Expozice s názvem Pravěk Mohelnicka je umístěna do středověkých sklepních prostor situovaných pod dvorní částí objektu muzea v Mohelnici. Jedná se o šest místností, z nichž tři prostory jsou gotické, zaklenuté kamennými klenbami. Veškeré nutné stavební úpravy byly provedeny citlivě a respektovaly dochované historické konstrukce. Kamenné a z části i cihelné zdivo bylo vyčištěno a ponecháno v režné podobě, podlahy jsou vydlážděny neglazovanou cihelnou dlažbou.
Expozice představí jednak pravěký vývoj regionu, tj. od mladého paleolitu až po kultury protohistorické na přelomu letopočtu, jednak i raně středověké osídlení tak, aby bylo dosaženo kontinuity a bez výrazného časového hiátu pokračoval středověký a novověký vývoj, prezentovaný v expozici Z dějin Mohelnicka v patře budovy. Návštěvník vstoupí po cihelném schodišti do velké zaklenuté místnosti, která je pojednána jako úvodní prostor se základními informacemi. Zde budou představena jednotlivá pravěká a raně středověká období, a to jak formou posterů, tak i vývojovou řadou keramiky a kamenných, měděných, bronzových a železných nástrojů. Významná naleziště regionu jsou prezentována na velkoplošném interaktivním dotykovém monitoru. Expozice je pak řazena chronologicky od paleolitu až po období Velké Moravy. Instalační prostředky byly voleny tak, aby byly co nejméně nápadné a aby prostor, který je materiálově i hmotově roztříštěný, byl do jisté míry sjednocen. Důraz byl kladen na logičnost řazení exponátů, chronologii a přehlednost. Jednotlivá období doplňují reprodukce obrazů od akademického malíře Libora Baláka.
Kromě tradičních instalací do prosklených zabudovaných vitrín jsou v expozici vytvořeny i aranžované scény, např. Mladečská jeskyně, lovec mamutů, žena drtící obilí na zrnotěrce nebo vesnice z doby popelnicových polí. Voskové figuríny jsou oblečeny do oděvů zhotovených dobovými technikami podle dostupných archeologických pramenů. V expozici najdeme i dvě rekonstrukce hrobů, jeden je žárový z doby popelnicových polí, druhý kostrový z období Velké Moravy. Netradičním prvkem je tzv. „dvorana slávy“, v níž jsou představeni nejvýznamnější amatérští archeologové, kteří v regionu působili v minulém století.
Vyvrcholením prohlídky expozice je velkoplošné promítání v poslední místnosti. Aranžovaná scéna představující život ve vesnici z doby popelnicových polí ožije a před návštěvníkem se postupně objeví jednotlivé fáze výstavby typického srubového domu se stěnami vypletenými proutím. Výjev je doplněn i audioefekty.
Expozice Pravěk Mohelnicka byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu archeologických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i unikátní artefakty jako například torza neolitických venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových předmětů.
Expozice je svým celkovým pojetím určena nejen pro zapálené archeology, ale také pro širokou veřejnost. Scénář i samotná instalace jsou přizpůsobeny návštěvníkovi - laikovi tak, aby si každý odnesl ty základní poznatky o nejstarším a současně nejdelším období historie člověka. Expozice byla veřejnosti zpřístupněna v lednu 2013.

PhDr. Marie Gronychová
ředitelka a archeoložka Vlastivědného muzea v Šumperku

Fotogalerie:

Pravěk Mohelnicka
Pravěk Mohelnicka
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěká herna
Pravěk Mohelnicka plakát
Pravěk Mohelnicka plakát

Foto: M. Stuchlá