jirizpodebrad-plakat1464wUNIKÁTNÍ VÝSTAVA - 1464 - Smlouva krále Jiřího s Francií - blesková výstava archivního dokumentu doby Jiřího z Poděbrad v rámci Oslav 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad. Polabské muzeum Poděbrady 2. - 4.3.2014 8.00 h - 17.00 hodin.

jirizpodebrad-listina-1464Přátelská a spojenecká smlouva uzavřená na pozadí mírové mise mezi českým a francouzským královstvím v Dieppe 18. července 1464 – Národní kulturní památka.
Pergamenová listina, která bude v Polabském muzeu v Poděbradech ke zhlédnutí 2. března 2014 od 8 do 17 hodin, byla v novodobé historii vystavena celkem třikrát (v Praze v letech 1958, 1988 a 2001), nikdy však mimo Prahu.
„Takto vyvezena do regionálního muzea listina dosud nebyla. Poděbradským občanům se nabízí jedinečná příležitost vidět mimo Prahu jeden z nejvzácnějších dokumentů pozdně středověkého českého státu. Dosud se tak nestalo a zřejmě v budoucnu nestane, jedná se o naprostou výjimku, o které se dlouho jednalo, neboť se jedná o velké riziko,..."
Francouzská královská rada současně byla proti prodloužení přátelských smluv mezi oběma evropskými králi, ale Ludvík XI. se o ni osobně zasadil. „Buď komu libo nebo žel, já chci s králem Českým dobře býti a s ním v priezeň a v přatelstvie vstúpiti,“ pronáší po protestech papežských prelátů. Dne 15. července byl v západofrancouzském městě Dieppe naplněn druhý cíl mise a to uzavření smlouvy o přátelství a spojenectví mezi českým a francouzským králem. Listina byla podepsána a zpečetěna Ludvíkovými zplnomocněnci – rytířem Hugem z Bournasel a pánem Robertem Biote (část pečeti prvně jmenovaného se na listině dochovala do současnosti). Za dané vypjaté situace nejen na mezinárodním poli, ale především na francouzském dvoře to byl pro českou výpravu obrovský úspěch.
V pondělí 3. a v úterý 4. března 2014 v době od 8 do 17 hodin bude k vidění věrohodná kopie (faksimile), která byla zhotovena koncem osmdesátých let minulého století v Bratislavě.

Zdroj: Polabské muzeum Poděbrady