antika roudnice wExpozice antiky otevřena v Podřipském muzeu Po třech letech kontinuálních příprav je od 1. dubna 2014 zpřístupněna návštěvníkům Podřipského muzea v Roudnici nad Labem dlouhodobá expozice antického sochařství, která nese název "Národy antického Středomoří řeckýma očima".

Předmětem jednotlivých skulptur jsou zobrazení mytických i skutečných starověkých antických národů, tak jak je viděli autoři vlastních soch, kterými byli většinou Řekové. Mezi nejrůznějšími zobrazeními se tak setkáme s Řeky, Etrusky, Peršany, Káry, Amazonkami ale také Kelty, kteří v období od 7. do 1. století před Kristem obývali rozsáhlou oblast širší střední Evropy a na území antické Itálie nebo dnešního Řecka či Turecka se dostali skrze své výboje a dobyvačná tažení.
Řadu návštěvníků expozice zajisté napadne otázka proč jsou vystavené exponáty sádrovými odlitky a proč se nejedná o originály. Odpověď je velmi prostá. Originály jednotlivých skulptur se nacházejí ve světově proslulých muzeích v Londýně, Paříži či Berlíně nebo v dalších významných institucích. Pro řadu ostatních institucí jsou tedy nedostupné. Proto se v minulosti začaly pořizovat právě sádrové odlitky. Informace o vývoji, historii či výtvarné stránce antického sochařství jsou tak dostupné, daleko širšímu spektru zájemců o obor z řad veřejnosti, stejně jako studentům klasické archeologie či dalších příbuzných oborů.
Sádrové odlitky, které jsou vystaveny v Podřipském muzeu pocházejí ze sbírky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Sbírka těchto odlitků začala vznikat již v 19. století, lze tedy s trochou nadsázky říci, že rovněž tyto sádrové odlitky představují již v určitém ohledu historické exponáty.
Instalací výstavy sádrových odlitků do prostor druhého patra stálé expozice se Podřipské muzeum stane jednou ze tří institucí v rámci celých Čech, které disponují obdobnou výstavou. Je samozřejmostí, že v souvislosti s touto novou instalací jsou již připravovány vzdělávací programy nejen pro veřejnost, ale také pro roudnické školy, jímž může tato výstava významnou formou pomoci ve výuce historie či výtvarných oborů.

Martin Trefný
Podřipské muzeum