V roce 2014 si pražské arcibiskupství spolu s celou naší zemí připomíná 670. výročí od tzv. „položení základního kamene“ ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při příležitosti tohoto významného jubilea se bude konat velké množství liturgických a kulturních událostí.

Zřízením pražského arcibiskupství, k němuž svolil papež Klement VI. bulou z 5. května 1344, stala se bazilika sv. Víta chrámem metropolitním. Už několik let před tím se uvažovalo i o tom, že bude zahájena výstavba nové katedrály, u jejíchž počátků stál český král Jan Lucemburský a jeho syn Karel. V jejich přítomnosti obdržel ve staré bazilice sv. Víta při slavné mši první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic palium – odznak své hodnosti a vzápětí poté byl položen základní kámen nové katedrály.

Program oslav:
23. dubna – sv. Vojtěch, setkání nově pokřtěných s kardinálem Dukou
30. dubna – sv. Zikmund, setkání zvoníků
12. května - výročí posvěcení katedrály
23. května – Noc kostelů, již popáté v rámci Noci kostelů otevře večer své brány také katedrála sv. Víta
6. června – 22. června – výstava „Katedrála a její svatí“, obrazy Josefa Kalouska
15. června – sv. Vít, poutní slavnost bude celebrovat magdeburský biskup Gerhard Feige
červenec – varhanní festival
září - Česká pošta vydá známku „Prvního kamene“ a „Prvního arcibiskupa Arnošta z Pardubic“
28. září – sv. Václav, slavnostní mše svatá ke cti národního patrona
27. října – slavnostní koncert u příležitosti státního svátku
9. října - konference o hudbě v katedrále na téma gregoriánský chorál a nová hudba
21. listopadu – sv. Cecilie - konference o katedrále Praha – Vratislav prosinec – výstava fotografií z projektu „Katedrála a živá setkání“
Změna programu vyhrazena.

Podrobnosti o programu najdete na stránkách http://www.katedralasvatehovita.cz