Od soboty 12. ledna 2008 můžete navštívit putovní výstavu Poslední Germáni v Čechách. K vidění je do 17. února 2008. Výstava mapuje dosud stále záhadný konec osídlení Čech posledními Germány z kmene Langobardů. Výstava předvádí archeologické nálezy z germánských hrobů a vesnic 6. století n.l., kdy k nám z Běloruska a z Ukrajiny zároveň přicházejí první Slované, naši přímí předkové.
Návštěvník výstavy najde mezi mnoha unikáty - mj.pozlacenými sponami nebo stříbrnými přezkami k opaskům - také odpověď na otázku, zda kolem kritického roku 580 n.l. probíhaly válečné události nebo zda Germáni opustili Čechy bez boje a odtáhli do severní Itálie.
Ústředním exponátem výstavy se stal model vyloupení hrobky germánského velmože se zabitým koněm ze Záluží u Brandýsa n.L., nechybí zde však ani fotografie jiného vylou- peného hrobu z tř.T.G.Masaryka v Mladé Boleslavi.
Hlavním autorem výstavy je archeolog Hornického muzea v Příbrami PhDr.Rostislav Korený, který rovněž připravil většinu textů a obrazových materiálů.

Kromě příbramského muzea zapůjčilo na výstavu exponáty také Národní muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích.

Doprovodné akce k výstavě:
12.1. v 16 hodin - vernisáž na nádvoří hradu Boj Germánů se Slovany (skupina Armentum)

22.1.-25.1. - výtvarné dílny pro školy
Germánská keramika výroba přeslenů, korálků a nádob

14.2. - přednáška PhDr. Rostislava Koreného
Poslední Germáni v Čechách pro studenty středních škol od 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30
pro veřejnost od 18.00

po celou dobu trvání Soutěžní kvíz k výstavě

Objednávky na výtvarné dílny a přednášky na tel. 326 325 616