Expozice Muzeum Kolín29. února bude po čtyřiceti šesti letech uzavřena stálá expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku.

Expozice Muzeum KolínNahrazena bude dlouhodobou výstavou, představující unikátní archeologické nálezy, odkryté při stavbě silničního obchvatu Kolína. Datum zpřístupnění nové výstavy archeologických nálezů bude upřesněno. Více informací o stávající stálé expozici Dvořákova muzea Kolínska v pravěku najdete zde.

Pravěk Kolínska