Významné raně středověké hradiště známé pod názvem Levý Hradec najdete na okraji Roztok. Hradiště zaujímá ploché temeno ostrožny nad Vltavou.
Lokace: Roztoky u Prahy | Středočeský kraj Expozice: Hradiště
Datování: Doba kamenná | Eneolit | Doba bronzová | Slované | Středověk

Hradiště bylo osídleno již v mladší době bronzové, ale dnes vyditelné valy jsou pozůstatkem opevnění v raném středověku (9. až 11. st.). Na akropoli stával v 9. století kostel, předchůdce dnes stojícího kostela sv. Klimenta.Levý Hradec sehrál významnou roli v počátcích českých dějin - byla zde postavena první křesťanská svatyně.GPS: 50°10 5.477“N, 14°22 17.06“EVydáno za finanční podpory Středočeského kraje