Archeoložka, autorka Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku.

Medailon autorky
Narodila se 17. srpna 1950 v Brně. Po absolutoriu studia prehistorie na Filozifické fakultě UJEP v Brně v roce 1973 (diplomovou prací Sídlištní objekty doby protohistorické na Moravě) působila do roku 1987 v Muzeu města Brna na Špilberku, kde těžištěm její činnosti byly především záchranné výzkumy na katastru Velkého Brna. V roce 1987 nastoupila do Moravského zemského muzea v Brně jako kurátor protohistorických sbírek; zde se vedle terénní výzkumné činnosti věnuje zpracovávání starých fondů především doby laténské ve sbírkách Moravského zemského muzea. Ke keltské problematice publikovala řadu menších i větších prací a již několik let přednáší o problematice doby laténské na Slezské univerzitě v Opavě.
Nezanedbatelným okruhem působení je její bohatá výstavní činnost (Langobardi na Moravě, Drahé kameny v pravěku, Antické umění v moravských sbírkách, Keltové na Moravě, Germáni a Římané), realizovaná jak na území ČR, tak v zahraničí, a na to navazující aktivity popularizační. Zvláště významné byly prezentace moravského materiálu na souborných výstavách o Keltech v Benátkách (1990-91), v Rosenheimu (1993), v Tokiu (1997), v Ávile (2002) a ve Varese (2005).