Nová kniha Keltské hlavy a postavy - Našim Keltům tváří v tvář před 2 tisíci lety od Jiřího Waldhausera právě vychází. K dispozici je od Samhainu 2022.

V knize naleznete soupis nálezů keltských hlav a postav z území České republiky a části Slovenska, mnoho otázek a možných odpovědí, které se vztahují k tomuto tématu.
Kniha je vydána vlastním nákladem autora a Keltoi. Internetové stránky o knize jsou www.keltskehlavy.cz a objednat si ji můžete v našem obchůdku www.lugos.cz a pokud Vás zajímají Keltové v Evropě, tak pracujeme na projektu www.keltskaevropa.cz