Poprvé se v písemných pramenech zdejší rotunda připomíná k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž.

Rotunda byla původně zasvěcená svatému Vojtěchovi, v 16. století byla zasvěcena svatému Jiří, patronu Přemyslovců. Jedná se o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku a byla vystavěn pravděpodobně kolem roku 1039.