Významné raně středověké hradiště známé pod názvem Levý Hradec najdete na okraj,i Roztok. Hradiště zaujímá ploché temeno ostrožny nad Vltavou. Lokace: Roztoky u Prahy | Středočeský kraj, Expozice: Hradiště Datování: Doba kamenná | Eneolit | Doba bronzová | Slované | Středověk

Hradiště bylo osídleno již v mladší době bronzové, ale dnes vyditelné valy jsou pozůstatkem opevnění v raném středověku (9. až 11. st.). Na akropoli stával v 9. století kostel, předchůdce dnes stojícího kostela sv. Klimenta.Levý Hradec sehrál významnou roli v počátcích českých dějin - byla zde postavena první křesťanská svatyně.GPS: 50°10‘5.477“N, 14°22‘17.06“EVydáno za finanční podpory Středočeského kraje

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15