Před několika dny byl na Mladoboleslavsku nalezen zlatý poklad z doby bronzové. Nálezce jej odevzdal do sbírek muzea! Nalezený depot tvoří čtyři bronzové sekery a zlatý drát. Datování je do období před 3 300 lety - doba bronzová.

Rozhovor s nálezcem pokladu

Můžete se krátce představit?
Jmenuji se Adam Kout, je mi 16 let a studuji na gymnáziu dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Mojí hlavní zálibou je historie a prehistorie.

Co vše jste vlastně našel – co nalezený poklad obsahuje?
Depot je tvořen čtyřmi bronzovými sekerami a 250 gramy vysoce kvalitního zlata v podobě drátků stočených do spirál s kraji vykovanými do hranolku a stočené do klubíček.

Co se vám honilo hlavou, když jste uviděl, co jste našel?
Nejprve jsem nalezl jen jednu sekeru a měl jsem ohromnou radost; po nálezu těch dalších předmětů jsem se domníval, že sním. Poslední část depotu, zlatý svitek číslo 9 jsme vyzvedli s archeologem, Filipem Krásným. Radost byla pochopitelně veliká.

Co vás přivedlo k archeologii?
Od dětství mám vztah k historii a všemu co s minulostí souvisí. Před nedávnem jsem začal spolupracovat s Muzeem Mladoboleslavska, účastnil jsem se výzkumů a archeologii bych se chtěl věnovat i v budoucnu – rád bych archeologii vystudoval.

Úzce spolupracujete s archeology – co by se podle Vás mělo změnit, aby bylo více lidí, kteří jdou do muzea a nález odevzdají?
Domnívám se, že ve společnosti převládá touha po majetku nad historickým povědomím. Dnešního člověka zajímá spíše to co je, či bude, než to co bylo. Každopádně stát přiznává tak nízkou odměnu, že je nálezce spíše demotivován – na černém trhu dostane za pravěké artefakty mnohem více než za odevzdání státu, a to za minimálního rizika postihu.

Co Vám říkalo Vaše okolí, radilo Vám třeba poklad neodevzdávat?
Většina lidí, kteří zlato viděli, vyslovila přání vlastnit alespoň malý kousek. Celkem je chápu, vlastnit zlato je odvěká touha lidí. I proto jsem depot bezodkladně odevzdal do muzea.

Zlatý poklad

Foto: Muzeum Mladoboleslavska Mgr. Edita Mauermannová