V létě 2001 byl během stavby silnice na ulici Římské objeven příkop krátkodobého tábora římského vojska. Neředínský tábor představuje doklad nejsevernějšího zásahu římských vojsk na sever od Dunaje (asi 200 km).

Jaká jednotka sídlila v Olomouci, nevíme. Toto místo bylo v minulosti důležitým bodem a patrně i křižovatkou cest spojujících sever a jih Moravy (snad zde procházela jedna z větví legendární Jantarové stezky). Pro svou strategickou polohu byl prostor vybrán za místo, kde se na určitou dobu, patrně mezi léty 179 – 180 n.l., usídlila jednotka římské armády a vybudovala zde dočasný opevněný tábor, ze kterého kontrolovala okolí, cesty i brod přes řeku Moravu. Tábor byl vymezen opevněním v podobě lineárního průběhu hrotitého příkopu s profilem ve tvaru ostrého písmene "V". Do roku 2012 výzkumy obnažily různě dlouhé úseky příkopu, dodnes známe část jižní (175 m) a západní strany (120 m) tábora. Šířka příkopu se pohybovala od 3,7 do 4 m a hloubka byla zaznamenána od 1,2 do 1,7 m.

olomouc-neredin

 

Zdroj: http://rimanevolomouci.cz

Fotogalerie