Mezi ostatní výrobky můžeme zařadit např.:

kroužek