Železný masivní a špičatý kopáč.

kopáčkopáč

Masivní špičatý kopáč (Špičák) s tulejí, délka 270 mm; hmotnost 1138 g, nález Bězdědovice

Železný masivní a špičatý kopáč (Špičák) s příčným otvorem pro topůrko v týlní části a s tělem čtvercového průřezu má délku 270 mm a hmotnost 1138 gramů. Pro tento tvar nenacházíme v soudobých sídlištích a oppidech přímé analogie. Jeho výskyt na oppidech Závist a Stradonice zmiňují P. Drda a A. Rybová. Špičáky (kopáče) s tulejkou pro nasazení topůrka - dlouhé dřevěné násady - uvádí z oppida Manching G. Jacobi, které podle něho sloužily více v domácnosti a v sídlištích při hloubení jam, příkopů a pří kypření ztvrdlé půdy, než při samotných polních pracech. Mimo jednoduché kopáče ze sídlišť doby laténské (Idriab. Bača a Karlstein) se v pozdní době laténské objevují i rovné nebo zahnuté Špičáky s příčnými otvory pro násadu (oppidum Essalois, Dép. Loiře a Sanzeno v Tyrolsku), z nichž se v době římské vyvinuly nejrůznější ploché motyky, kladiva a jiné kombinované motyky.