Nezbytnou součástí staveb (domů i opevnění) byly nejrůznější skoby - svorky

Skoby - svorky a větší tesařské skoby bývají rovněž často součástí hromadných nálezů železných nástrojů a nářadí, menší tvary sloužily ponejvíce k reparaci rozbitých hliněných nádob.

skobaskoba

Tesařská skoba z plochého pásku, s tyčinkovitými koncemi zahnutými do pravého úhlu, druhý konec odlomen, délka 137 mm; hmotnost 29 g, nález Bězdědovice