V lokalitě Oparno 1 bylo nalezeno těžební pole s exploatačními jámami o rozměrech nejčastěji 5-6 x 3-4 metry a více než metrové hloubce.

Z toho lze usuzovat, že těžba potřebného materiálu byla povrchová. Podobné je to i v lokalitě Kunětická hora, Přílepy na Rakovnicku a Černovice na Chomutovsku.

Zdroj:
Fröhlich, J. - Waldhauser, J.: Příspěvky k ekonomice českých Keltů (kamenictví a distribuce žernovů), Archeologické rozhledy 1989, XLI, str. 16-58
Waldhauser, J.: Keltské rotační mlýny v Čechách, Památky archeologické 1982, str. 432-454