Postranice koňského postroje nalezené v Bořitově a Starém Hradisku mají původ v severním Černomoří.

011 1w