Při výkopech v blízkosti trati Praha-Česká Třebová byly porušeny četné pravěké objekty, zejména v úseku mezi Klučovem a Českým Brodem.

Mezi jiným byly objeveny laténské kostrové hroby. Inventář hrobů neobsahoval keramiku, zato však řadu kovových předmětů, jako železný meč, zlomek oštěpu, duchcovskou sponu apod. V jednom hrobě byl dělníky nalezen pseudoantropomorfní meč s bronzovou rukojetí a železným břitem. Rukojeť tvoří dva páry masivních rozevřených křidélek proti sobě ležících, jež jsou uprostřed spojena prsténcem. Po jedné straně na obou vrcholech křidélek jsou dvě jamky, bezpochyby původně vykládané emailem, korálem nebo pod., stejně jako rýha v prsténci. ŽeIezný trn, vybíhající z břitu meče, je zaražen mezi oba páry křidélek a lze předpokládat, že na jeho konec byla původně nasazena nějaká ozdoba, snad hlavička nebo kulovitý knoflík. Rukojeť je patinovaná, dobře zachovaná, délky 9,8 cm a 6,7 cm šířky mezi křidélky. Z ostří se zachovala pouze malá část, zcela poškozená rezem.
Mečík byl získán z archeologického kontextu 4.-3. století, ale vyroben mohl být již v 5. století.

Klučov - velitelský mečík Klučov - velitelský mečík Klučov - velitelský mečík

Waldhauser, J..: Encyklopedie Keltů v Čechách, str. 265, obr. 1
Olmerová, H.: Nález laténského meče v Klučově, AR 7, str. 71, 1955
Kudrnáč, J.: Laténské kostrové hroby v Semicích a Klučově, AR 7, str. 319-320, 1955
Kudrnáč, J.: Nová zjištění o laténských pohřebištích v Liblicích a Klučově, AR 11, str. 25-32, 1959
Sankot, P.: Les epées pseudoantropoides de Boheme, L’ Europe celtique du Ve ..., str. 413-422, 1992

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15