Co je nového?

Nové artefakty vyrobené z bronzu
- zbraně, nástroje, ozdoby, plechové nádoby
Depoty (hromadné nálezy)
Opevněná centra (Cezavy u Blučiny, Velim)
Těžba soli (Solnohradsko, Malopolsko), solivarnictví (střední Německo)
Pěstování dřevin (jabloně lesní, hrušně polničky, třešně)

depotdepot2 depot3