Jako mají Věstonice svou Venuši, mají Žarošice svou Alenku.

suknickove venuse wJde o asi pět centimetrů vysokou hliněnou ženskou postavu vyrobenou přibližně pět tisíc let před naším letopočtem.
Další zajímavé nálezy místní objevili v místě budoucího bazénu ne pouhé střepy, ale v podstatě celé nádoby či velká torza vyhozená v pravěké odpadní jámě.

Související články