Sídliště kultury s vypíchanou keramikou

Nález zahloubených objektů z období neolitu - mladší doby kamenné. Jedná se o kulturu s vypíchanou keramikou (cca 5100 – 4600 př. Kr.), konkrétně její mladší stupeň. Sídliště kultury s vypíchanou keramikou překrylo starší sídliště kultury s lineární keramikou (ca 5600 – 5100 př. Kr.)

Lokace: Bukvice ext link 15, Okres: Jičín, Královéhradecký kraj
Období: neolit
Zdroj: Muzeum Jičín ext link 15

Související články