Kultura starého a středního paleolitu.

Na českém území se acheuleénská industrie objevila v nejstarším paleolitu, výraznější rozšíření bylo na konci starého a ve střední fázi středního paleolitu. Typickým artefaktem této doby je pěstní klín, špičák, drasadla, nože, sekáče a další. Lokality: Přezletice, Bečov

Související články