Keltoi 1994-2017

venuseEncyklopedie pravěku

Plzeň-Křimice - Tlumená ulice

Při záchranném archeologickém výzkumu při nové výstavbě v Tlumené ulici, Plzeň-Křimice byly zachyceny čtyři zahloubené objekty ze dvou období - dvě větší sídlištní jámy LTC a jeden až dva hroby HaB.

Objekty se nacházely kousek od sebe ve dvou vzájemně oddělených skupinách. Závažným nálezem je především jamkový žárový hrob (nebo hroby?), které snad tvoří součást většího celku datovaného do závěru HaB2 s přesahem do HaB3. Jedná se o třetí doloklad pohřebních aktivit z průběhu pozdní doby bronzové v západních Čechách.

Zdroj: Zelenka, A.: Pozdně bronzový hrob z Plzně-Křimic, Tlumená ulice, Archeologie západních Čech 13, 2017

nadoba 1wfoto: Polokulovitá miska s bohatou vnitřní výzdobou, výška nádoby 6,5 cm, průměr 18,5 cm, HaB2

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo