Česká i moravská prehistorie stojí před složitým problémem. Objasnit otázku vzniku českého státu, a to již od jeho prvopočátků.

Tím je myšleno především formování českého národa až do stadia aktivních kroků, které vedly k jeho relativní samostatnosti a nezávislosti. Počínaje 8. stoletím jsou tyto úseky víceméně známé, avšak období předcházející je téměř neznámé. To je pojmenování problému. Na základě archeologických interpretací dokládá oficiální historie, že první větší slovanské skupiny dorazily na české a moravské území někdy v polovině 6. století n. l.
Více článek autora Jiří Svoboda v časopise Astro, vydání 6.-12. března 2006, strana 16-17.