Vzácnou arabskou minci z 8. století a další předměty z období raného a vrcholného středověku objevili archeologové na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti ve sklepení budovy bývalé základní umělecké školy.

 Nalezená mince byla podle odborníků vyražena pravděpodobně mezi lety 775 až 785. Jedná se o dobové falzum zlatého dirhamu, což byla arabská mince, která se sem dostala prostřednictvím arabských obchodníků, kupců. Má měděné jádro a je potažena zlatým plechem. Je tedy zřejmé, že se jedná o padělek.
Archeologové při vykopávkách našli i zdeformovaný zlatý náramek, zlomky bronzových šperků a další stříbrné, měděné a olověné fragmenty z osmého a devátého století. Podle Bartíka dokládají na zkoumaném území přítomnost tehdejších vyšších společenských vrstev. Odborníci objevili také zbytky přezek, kování nebo zdobenou železnou ostruhu.

Zdroj: Novinky